تعرفه خدمات

تعرفه صدور کدرهگیری به شرح زیر است:


نوع قرارداد مبلغ
مبایعه نامه 100000 ریال
اجاره نامه 50000 ریال
اجاره به شرط تملیک 100000 ریال
انتقال سرقفلی 100000 ریال
پیش فروش 100000 ریال
وقف 0 ریال
هبه 0 ریال
صلح 0 ریال
واگذاری تعاون مسکن/ انبوه ساز 100000 ریال
قراردادهای 100% دولتی 100000 ریال
حکم قضایی 100000 ریال
قراردادهای غیر رسمی قبل از 1387/11/1 100000 ریال
قراردادهای غیر رسمی بعد از 1387/11/1 100000 ریال
قراردادهای توافقی 100000 ریال
معاوضه ملک 100000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده کلیه موارد بالا 0 ریال است.