راهنمای بازکردن قفل توکن

در صورتی که خطای مربوط به قفل شدن توکن در هنگام ورود با امضای دیجیتال رخ داد بسته به نوع توکن مراحل زیر را دنبال نمایید. معمولاً اگر چندین بار user pin توکن را اشتباه بزنید توکن قفل (lock) می شود. برای بازکردن قفل توکن (unblock) مراحل زیر را بسته به نوع توکن خود دنبال کنید.

 توکن های epass3003 سفید رنگ :

 1. توکن ها را از سیستم جدا نمایید.
 2. این نرم افزار لینک را در مسیر دلخواه، دانلود نمایید.
  • http://www.rsa.ir/ePassManagerAdm_3003.exe
 3. پس از دانلود، ابتدا نرم افزار epass3003 را نصب نمایید.
 4. ( در صورت جلوگیری سیستم از نصب برنامه، ابتدا نرم افزار epass3003 را از قسمت" start/control panel/addor remove program "حذف فرمایید.)
 5. نرم افزار ePassManagerAdm_3003 را نصب فرمایید.
 6. در پنجره باز شده بر روی فلِش سیاه رنگ کوچک موجود در بالای دکمه exit کلیک نمایید.
 7. گزینه unblock را بزنید.
 8. توکن قفل شده را به سیستم اتصال دهید.
 9. در سطر اول so pin و در سطر دوم و سوم 1234 را درج نمایید.
 10. So pin توکن های epass3003 سفید رنگ rockey می باشد. دقت شود زبان صفحه کلید شما انگلیسی بوده و caps lock روشن نباشد.
 11. دکمه "OK" را بفشارید.
 12. پس از مشاهده عبارت "unblocking is successful" ،دوباره بر روی فلِش سیاه رنگ کوچک کلیک نموده تا بسته شود.
 13. .هم اکنون دکمه "login" را زده و 1234 را وارد نمایید.
 14. دکمه login را بزنید.

 توکن های ST3 مشکی رنگ :

 1. توکن ها را از سیستم جدا نمایید.
 2. این نرم افزارلینک را در مسیر دلخواه ، دانلود نمایید.
  • http://www.mocca.ir/MFportal/APP_Client/UserFiles/mfportal/File/ST3%20Driver.zip
 3. پس از دانلود برنامه، آن را نصب نمایید.
 4. توکن قفل شده را به سیستم اتصال دهید.
 5. گزینه unblock را بزنید.
 6. در سطر اول so pin و در سطر دوم و سوم 12345678 را درج نمایید.
 7. So pin توکن های ST3 مشکی رنگ FarhangAzma می باشد. به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت نمایید. لطفاً مطمئن شوید زبان صفحه کلید شما انگلیسی می باشد.
 8. بر روی عبارت "certificate" کلیک نمایید.
 9. دکمه login را انتخاب نموده و 12345678 را درج نمایید.
 10. دکمه login را بزنید.

 توکن هاkeya3  مشکی رنگ :

 1. توکن ها را از سیستم جدا نمایید.
 2. این نرم افزار لینک را در مسیر دلخواه ، دانلود نمایید.
  • http://www.mocca.ir/MFportal/APP_Client/UserFiles/mfportal/File/KeyA3%20Driver.zip
 3. پس از دانلود برنامه، آن را نصب نمایید.
 4. توکن قفل شده را به سیستم اتصال دهید.
 5. دکمه "initialize user pin" را بزنید.
 6. در فیلدهای خالی، عبارت keya3 را وارد نمایید.
 7. دکمه "OK" را بفشارید. به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت نمایید. لطفاً مطمئن شوید زبان صفحه کلید شما انگلیسی می باشد.

  توکن های parskey  مشکی رنگ :

 1. توکن ها را از سیستم جدا نمایید.
 2. این نرم افزار لینک را در مسیر دلخواه ، دانلود نمایید.
  • http://atsats.persiangig.com/other/Parskey_Utility_Setup-v2.77_r911221.rar
 3. پس از دانلود برنامه، آن را نصب نمایید.
 4. توکن قفل شده را به سیستم اتصال دهید.
 5. دکمه "initialize user pin " را بزنید.
 6. در فیلدهای خالی، عبارت دلخواه را به انگلیسی وارد نمایید.
 7. دکمه "OK" را بفشارید. به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت نمایید. لطفاً مطمئن شوید زبان صفحه کلید شما انگلیسی می باشد.